اپلت های سایت اسپک
سیستم رزرو غـــذا

ارائه كننده خدمات مديريت مهندسي و بازرگاني و مديريت ساخت به منظور ساخت داخلي قطعات يدكي، اقلام عمومي و تجهيزات مكانيك، برق و ابزار دقيق، مواد شيميايي و كاتاليست هاي مورد نياز صنايع پتروشيمي براي اولين بار در كشور و توسعه منابع ساخت با بهره گيري از توان تحقيقاتي، ساخت داخل و يا ايجاد مشاركت بين شركت هاي داخلي و خارجي.