اپلت های سایت اسپک
سیستم رزرو غـــذا


آدرس :

تهران، بزرگراه نلسون ماندلا، نبش خيابان نهم گاندي، شماره 38، طبقه ششم        

تلفن هاي تماس:

88662066 - 021

88662067 - 021


نمابر:

021-88791867

کد پستی :

1517654614

صندوق پستی :

158153688

پست الکترونیک :

spec@spec.ir